top of page

Προγράμματα Εκπαίδευσης στις Mindfulness-Based Εφαρμογές στη Θεραπεία & τη Συμβουλευτική

Η Ακαδημία ΕεΝΘΕΣΥ προφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 δύο πρωτοπόρα προγράμματα εκπαίδευσης στις Εφαρμογές Ενσυνειδητότητας στην Ψυχοθεραπεία και τη Συμβουλευτική.
Η ολοκλήρωση του εκάστοτε προγράμματος οδηγεί στη λήψη ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ από την Ακαδημία και την υποστήριξη της επιστημονικής επιτροπής της
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ.

Οι θεωρητικές βάσεις και οι αρχές πάνω στις οποίες βασίζονται τα Προγράμματα Εκπαίδευσης ΕεΝΘΕΣΥ

Το θεωρητικό πλαίσιο των Προγραμμάτων βασίζεται στο ΒιοΨυχοΚοινωνικό Μοντέλο (ΒΨΚΜ), το οποίο βλέπει τον άνθρωπο ως μία ολότητα την οποία απαρτίζουν ισόποσα και ισάξια η βιολογική του υπόσταση, οι ψυχολογικές του λειτουργίες και οι κοινωνικές του αλληλεπιδράσεις. Μέσω του ΒΨΚΜ μπορούν να ενοποιηθούν όλες οι πτυχές της ανθρώπινης εμπειρίας οι οποίες μπορούν να γίνουν αντικείμενα αυτοπαρατήρησης μέσω της Ενσυνειδητότητας. 

Για την εμβάθυνση στο ΒΨΚΜ ως βάση κατανόησης των ανθρώπινων εμπειριών, πάνω στις οποίες θα διδαχτούν οι Εφαρμογές Ενσυνειδητότητας, χρησιμοποιείται η σύνθεση των σύγχρονων γνώσεων και δεδομένων από τα εξής πεδία:

 • Βιολογική πτυχή: Ανατομία, Νευροεπιστήμες

 • Ψυχολογική πτυχή: Νευροψυχολογία, Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης, Μεταγνωστική Θεραπεία, Κονστρουκτιβισμός, Συναισθηματική Νοημοσύνη

 • Κοινωνική πτυχή: Κοινωνικός Κονστρουξιονισμός, Θεωρίες Συστημάτων

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των Εφαρμογών Ενσυνειδητότητας, που αποτελούν αντικείμενα εκπαίδευσης βασίζεται στις αρχές του Mindfulness όπως αυτές έχουν δοθεί από τους Jon Kabat-Zinn, Thich Nhat Hanh, Jack Kornfield και άλλους.

Τα προγράμματα Εκπαίδευσης ΕεΝΘΕΣΥ στοχεύουν στο να προσφέρουν στους σπουδαστές ένα ολοκληρωμένο και συνθετικό πλαίσιο κατανόησης της εμπειρίας του ανθρώπου. Ταυτόχρονα θα θέσουν τις αρχές με βάση τις οποίες θα δημιουργούνται και θα υλοποιούνται πρακτικές εφαρμογές Ενσυνειδητότητας, ανάλογα με τους στόχους της Θεραπευτικής ή Συμβουλευτικής συνεδρίας.

“Mindfulness gives you time. Time gives you choices.
Choices, skillfully made, lead to freedom.”
Bhante Henepola Gunaratana

2 Προγράμματα Εκπαίδευσης
Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιστήμονες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, διατροφολόγοι, κοκ) και σε συμβούλους κοινωνικών επαγγελμάτων οι οποίοι επιθυμούν να εφαρμόσουν πρακτικές mindfulness στη δουλειά τους με τον ασθενή/πελάτη.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους, Ψυχοθεραπευτές, Συμβούλους Ψυχικής Υγείας με τουλάχιστον 2 έτη εμπειρίας πάνω στο αντικείμενό τους, οι οποίοι επιθυμούν να εφαρμόσουν πρακτικές mindfulness στη συνεδρία τους με τον ασθενή/πελάτη.

Έναρξη Προγραμμάτων

12 Οκτωβρίου 2024
Δυνατότητα και πλήρους

ONLINE παρακολούθησης
 • Με ποιόν τρόπο πραγματοποιούνται τα μαθήματα και πόσες είναι οι ώρες ενασχόλησης με το Πρόγραμμα που θα επιλέξω;
  Τα μαθήματα των 2 προγραμμάτων προσφέρονται μέσω του υβριδικού μοντέλου (είτε μόνο διαδικτυακά, είτε μόνο με φυσική παρουσία, είτε συνδυασμός των δύο). Υποχρεωτική φυσική παρουσία υπάρχει μόνο στο διήμερο retreat διαλογισμού Ενσυνειδητότητας το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 13 & 14 Ιουλίου 2025, σε χώρο που θα αποφασιστεί μελλοντικά. Το Μονοετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στις Εφαρμογές Ενσυνειδητότητας στη Συμβουλευτική δομείται από πάνω από 260 ώρες ενασχόλησης, οι οποίες περιλαμβάνουν τις εξής εκπαιδευτικές κατηγορίες: ώρες θεωρίας, προσωπικής ανάπτυξης, πρακτικής εφαρμογής, μελέτης ερευνών, εποπτείας και συμμετοχής στο retreat. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται τουλάχιστον το 80% της συμμετοχής σε κάθε εκπαιδευτική κατηγορία. Το Διετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στις Εφαρμογές Ενσυνειδητότητας στη Συμβουλευτική δομείται από πάνω από 600 ώρες ενασχόλησης, οι οποίες περιλαμβάνουν τις εξής εκπαιδευτικές κατηγορίες: ώρες θεωρίας, προσωπικής ανάπτυξης, πρακτικής εφαρμογής, μελέτης ερευνών και διεξαγωγής έρευνας, εποπτείας και συμμετοχής στο retreat. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται τουλάχιστον το 80% της συμμετοχής σε κάθε εκπαιδευτική κατηγορία.
 • Ποιά είναι η δομή και τα περιεχόμενα του Μονοετούς Προγράμματος;
  Το Μονοετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στις Εφαρμογές της Ενσυνειδητότητας στη Συμβουλευτική (Mindfulness-Based Συμβουλευτική) ολοκληρώνεται σε από 260 ώρες ενασχόλησης. Σκοπός του Προγράμματος Εκπαίδευσης σε Εφαρμογές Ενσυνειδητότητας στη Συμβουλευτική, της Ακαδημίας ΕεΝΘΕΣΥ, είναι να εξοπλίσει τους Επιστήμονες Υγείας και τους Συμβούλους κοινωνικών επαγγελμάτων που ενδιαφέρονται για την πρακτική και τη στάση ζωής του Mindfulness, με την πιο σύγχρονη γνώση και ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών γύρω από την επιστήμη και τη φιλοσοφία της Ενσυνειδητότητας. Το Πρόγραμμα αποτελείται από: Α) 12 εκπαιδευτικά σαββατοκύριακα στα οποία διδάσκεται με βιωματικό τρόπο η θεωρητική βάση, οι αρχές, οι εφαρμογές και οι σύγχρονη έρευνα της Ενσυνειδητότητας. Οι ημερομηνίες για τα εκπαιδευτικά διήμερα είναι οι εξής: 21 & 22 Οκτ 2023, 25 & 26 Νοεμ 2023, 16 & 17 Δεκ 2023, 13 & 14 Ιαν 2024, 3 & 4 Φεβρ 2024, 24 & 25 Φεβρ 2024, 16 & 17 Μαρ 2024, 27 & 28 Απρ 2024, 18 & 18 Μαΐου 2024, 15 & 16 Ιουν 2024, 6 & 7 Ιουλ 2024. Στη διάρκεια των εκπαιδευτικών σαββατοκύριακων, οι σπουδαστές λαμβάνουν γνώση που καλύπτει τόσο την ιστορία και τις απαρχές της Ενσυνειδητότητας, όσο και από τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα γύρω από την αυτήν. Θα διδαχθούν τη Νευροεπιστήμη και τη Γνωστική επιστήμη του mindfulness, βασικές θεματικές όπως "ο παρατηρητής εαυτός", η αυτοφροντίδα και αυτοσυμπόνια, η Ενσυνειδητότητα του σώματος, του νου, των συναισθημάτων και των συστημάτων. Θα έρθουν σε επαφή με άλλες τεχνικές συμβουλευτικής που συνδέονται και άλλες που δε συνδέονται με την Ενσυνειδητότητα, ώστε να εξασκηθούν στο να την ενσωματώνουν στις δικές τους προσεγγίσεις. Θα παρουσιαστεί το ΒιοΨυχοΚοινωνικό Μοντέλο ως πλαίσιο κατανόησης της ανθρώπινης εμπειρίας στο σύνολό της. Β) 24 εκπαιδευτικά απογευματινά. Οι ημερομηνίες για τα εκπαιδευτικά απογευματινά είναι οι εξής: 25 Οκτ, 29 Νοεμ, 20 Δεκ 2023, 19 Ιαν, 25 Φεβρ, 6 & 13 & 20 & 27 Μαρ, 3 & 10 & 17 & 24 Απρ, 8 & 15 & 22 & 29 Μαΐου, 5 & 12 & 19 & 26 Ιουν, 3 & 10 Ιουλ 2024. Μέσω των εκπαιδευτικών απογευματινών συναντήσεων, οι σπουδαστές θα φροντίσουν με βιωματικό τρόπο την προσωπική τους ανάπτυξη, βασισμένοι στις αρχές και τις αξίες του mindfulness (οι συναντήσεις προσωπικής ανάπτυξης πραγματοποιούνται σε καθορισμένες ημερομηνίες και ώρες, μία φορά τον μήνα). Επιπλέον, θα έρθουν σε επαφή και θα συμμετάσχουν στην εφαρμογή πρακτικών Ενσυνειδητότητας, διευρύνοντας τις εμπειρίες τους γύρω από το mindfulness (οι συναντήσεις πρακτικής εφαρμογής πραγματοποιούνται σε καθορισμένες μέρες και ώρες, μία φορά την εβδομάδα). Γ) 1 διήμερο retreat διαλογισμού Ενσυνειδητότητας στις 13 & 14 Ιουλίου 2024. Στο διήμερο retreat διαλογισμού Ενσυνειδητότητας που πραγματοποιείται στο τέλος του εκπαιδευτικού έτους, εμβαθύνουμε σε πρακτικές mindfulness και προσωπικής έκφρασης και εξέλιξης.
 • Ποιά είναι η δομή και τα περιεχόμενα του Διετούς Προγράμματος;
  Το Διετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στις Εφαρμογές της Ενσυνειδητότητας στη Συμβουλευτική (Mindfulness-Based Ψυχοθεραπεία) ολοκληρώνεται σε από 600 ώρες ενασχόλησης. Σκοπός του Προγράμματος Εκπαίδευσης σε Εφαρμογές Ενσυνειδητότητας στην Ψυχοθεραπεία, της Ακαδημίας ΕεΝΘΕΣΥ, είναι να εξοπλίσει τους ειδικούς Ψυχικής Υγείας που ενδιαφέρονται για την πρακτική και τη στάση ζωής του Mindfulness, με την πιο σύγχρονη γνώση και ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών γύρω από την επιστήμη και τη φιλοσοφία της Ενσυνειδητότητας. Το Πρόγραμμα αποτελείται από: Α) 24 εκπαιδευτικά σαββατοκύριακα (12 ανά έτος) στα οποία διδάσκονται α) στο ά έτος, η θεωρητική βάση, οι αρχές, οι εφαρμογές και οι σύγχρονη έρευνα της Ενσυνειδητότητας και β) στο β' έτος, οι εφαρμογές της Ενσυνειδητότητας σε διάφορες κλινικές εικόνες. Οι ημερομηνίες για τα εκπαιδευτικά διήμερα του α΄ έτους θα ανακοινωθούν τον Ιούλιο 2024. Στο α' έτος οι σπουδαστές λαμβάνουν γνώση που καλύπτει τόσο την ιστορία και τις απαρχές της Ενσυνειδητότητας, όσο και τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα γύρω από αυτήν. Θα διδαχθούν τη Νευροεπιστήμη και τη Γνωστική επιστήμη του mindfulness, βασικές θεματικές όπως "ο παρατηρητής εαυτός", η αυτοφροντίδα και αυτοσυμπόνια, η Ενσυνειδητότητα του σώματος, του νου, των συναισθημάτων και των συστημάτων. Θα έρθουν σε επαφή με άλλες ψυχοθεραπευτικές τεχνικές που συνδέονται και άλλες που δε συνδέονται με την Ενσυνειδητότητα, ώστε να εξασκηθούν στο να την ενσωματώνουν στις δικές τους προσεγγίσεις. Θα παρουσιαστεί το ΒιοΨυχοΚοινωνικό Μοντέλο ως πλαίσιο κατανόησης της ανθρώπινης εμπειρίας στο σύνολό της. Στο β' έτος οι σπουδαστές θα διδαχθούν τρόπους εφαρμογής της Ενσυνειδητότητας σε διάφορες κλινικές εικόνες και ψυχολογικές διαταραχές, όπως είναι το άγχος, ο φόβος και οι κρίσεις πανικού, η κατάθλιψη και τα έντονα συναισθήματα δυσφορίας, τα χρόνια νοσήματα, τα αυτοάνοσα νοσήματα και ο πόνος, οι ψυχοτραυματικές εμπειρίες, η ΔΕΠΥ, οι διαταραχές διατροφής, ύπνου και libido, κ,ά. Ακόμη, θα ενημερωθούν για τα mindfulness-based προγράμματα που ήδη υπάρχουν, και θα διδαχθούν τρόπους ώστε να συνθέτουν mindfulness-based παρεμβάσεις ή ολόκληρες συνεδρίες, ανάλογα με το αίτημα και τους στόχους του πελάτη / ασθενή. Τέλος, θα ενισχυθούν ως προς τις ερευνητικές τους δεξιότητες. Β) 54 εκπαιδευτικά απογευματινά (24 στο ά έτος και 30 στο β΄ έτος). Οι ημερομηνίες για τα εκπαιδευτικά απογευματινά του α έτους θα ανακοινωθούν τον Ιούλιο 2024. Μέσω των εκπαιδευτικών απογευματινών συναντήσεων, οι σπουδαστές θα φροντίσουν με βιωματικό τρόπο την προσωπική τους ανάπτυξη, βασισμένοι στις αρχές και τις αξίες του mindfulness (οι συναντήσεις προσωπικής ανάπτυξης πραγματοποιούνται σε καθορισμένες ημερομηνίες και ώρες, μία φορά τον μήνα). Επιπλέον, θα έρθουν σε επαφή και θα συμμετάσχουν στην εφαρμογή πρακτικών Ενσυνειδητότητας, διευρύνοντας τις εμπειρίες τους γύρω από το mindfulness (οι συναντήσεις πρακτικής εφαρμογής πραγματοποιούνται σε καθορισμένες μέρες και ώρες, μία φορά την εβδομάδα). Ακόμη, θα λάβουν εποπτεία για την πρακτική τους άσκηση. Γ) Συμμετοχή σε πρωτότυπες ερευνητικές μελέτες για την προώθηση της επιστημονικής γνώσης πάνω στο mindfulness. Δ) 2 διήμερα retreats διαλογισμού Ενσυνειδητότητας. Οι ημερομηνίες για το α' έτος είναι: 13 & 14 Ιουλίου 2025. Οι ημερομηνίες του β' έτους ανακοινωθούν τον Ιούνιο 2025. Στο διήμερο retreat διαλογισμού Ενσυνειδητότητας που πραγματοποιείται στο τέλος του εκπαιδευτικού έτους, εμβαθύνουμε σε πρακτικές mindfulness και προσωπικής έκφρασης και εξέλιξης.
 • Παρέχεται πρακτική άσκηση;
  Στο Μονοετές Πρόγραμμα Συμβουλευτικής παρέχονται 60 ώρες πρακτικής άσκησης η οποία περιλαμβάνει την εφαρμογή πρακτικών Ενσυνειδητότητας μέσα στη τάξη. Στο Διετές Πρόγραμμα Ψυχοθεραπείας παρέχονται 120 ώρες πρακτικής άσκησης και 15 ώρες εποπτείας πρακτικής άσκησης. Στο β' έτος οι σπουδαστές μπορούν να επιλέξουν να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση είτε με τους δικούς τους πελάτες, είτε με ωφελούμενους Οργανισμών με τους οποίους συνεργάζεται η Ακαδημία.
 • Πότε παραλαμβάνεται ο οδηγός σπουδών;
  Ο οδηγός σπουδών παραλαμβάνεται με την ολοκλήρωση της εγγραφής. Για οποιαδήποτε απορία αναφορικά με το περιεχόμενο των Προγραμμάτων, τις υποχρεώσεις, το υλικό που παρέχετε, τα οφέλη ή οτιδήποτε άλλο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο της Ακαδημίας ΕεΝΘΕΣΥ.
Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις
FAQs

Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του Προγράμματος Εκπαίδευσης για να προγραμματίσετε συνάντηση ενημέρωσης ή συνέντευξη επιλογής

 • Facebook
 • LinkedIn

Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.

bottom of page